Dit filmpje in het Duits geeft heel veel juiste en duidelijke informatie hierover, ik zal het wat verduidelijken door het in het Nederlands uit te leggen. Het gaat in deze video over het in groepen houden van hamsters: - Ben ik geschikt om hamsters in groepen te houden? - Hoe en waar koop ik een groep hamsters? - Welke hamstersoorten kan je in groepen huisvesten? - Hoe moet een huisvesting eruit zien voor een groep hamsters? Het belangrijkste om te beseffen is dat elke groep vroeg of laat, om één of andere reden kan mislukken, daar moet je altijd rekening mee houden! Oorzaken kunnen zijn: ziekten, ouderdom, veranderingen in karakter van diertjes en andere zaken die ertoe kunnen leiden dat je groepen moet gaan scheiden. Dat is heel normaal in een groep, niet enkel bij Campbelli's, maar ook bij andere groepsdiertjes, maar is zeker geen reden om te zeggen dat alle Campbelli's niet sociaal zijn met elkaar, het is gewoon een risico bij alle dieren die groepsgenoten nodig hebben, dat er altijd een reden kan zijn die kan leiden tot ruzie in de groep.

 

Ben ik geschikt om campbelli's te houden?

 

Heel belangrijk is om van tevoren te weten hoe een verblijf voor een groep campbelli's eruit ziet, welke verzorging ze precies nodig hebben, hoe de rangorde tussen de hamsters is, hoe een hamster eruit ziet wanneer hij gestrest is, ziek is, pijn heeft. Ervaring in het houden van hamsters is heel belangrijk en dan natuurlijk op een juiste wijze hamsters houden, rekening houdende met de juiste huisvesting, goede formaat, voldoende groot looprad, chinchilla zand, enz. Bedenk dat Campbelli's niet goedkoop zijn, want ze moeten van een goede fokker afkomstig zijn, waarbij je geduld zal moeten hebben vanwege grote wachtlijsten en vaak een eind zal moeten reizen, of een hoop zal moeten regelen om je groepje thuis te krijgen. Dat is allemaal al niet goedkoop, als er dan wat problemen bijkomen waardoor je terug moet gaan naar de fokker om opnieuw te koppelen bijv, dan wordt het kostenplaatje nog wat duurder. Hoe groter de groep, hoe duurder: ze eten meer, vaker dierenartskosten, één verblijf worden drie verblijven, enz. Als dat problematisch voor je is, bijv omdat je nog bij je ouders woont, niet veel plaats hebt, niet voldoende geld kan opzij leggen, het niet ziet zitten om hun speciale voer online te moeten kopen, kan je beter in eerste instantie voor een andere hamstersoort kiezen die liever alleen leeft of een campbelli solo huisvesten. Een groep huisvesten betekent ook veel tijd en geduld: ten eerste al om een serieuze hobbyfokker te vinden. De tijd vraagt per groep toch minstens een half uur observatie per dag en nog meer tijd in bepaalde fasen van de groep, bijv een jonge groep die je pas hebt, diertjes die in de pubertijd komen, dat kunnen erg kritische periodes zijn dat je soms best lang erbij moet zitten om te observeren of de strijd niet te erg is, of dat ze elkaar echt beginnen te verwonden, dan moet je direct kunnen ingrijpen. Handig is dan bijv een Samla box, om ze op een juiste manier opnieuw te koppelen en s 'nachts naast je bed kan zetten, om indien nodig op tijd te kunnen scheiden tijdelijk en zodat je de volgende dag raad kunt vragen bij je fokker. Er komt dus héél wat meer bij kijken dan zomaar een groepje schattige hamsters in mooie verschillende kleurtjes samen huisvesten, al de risico's en het vele werk en geduld wat erbij komt kijken moet je er graag willen bijnemen, kies daarom ook voor een fokker die je hierin op de juiste manier begeleidt, lees je van tevoren heel goed in en hoor een fokker helemaal uit, zodat je weet of je de fokker kan vertrouwen en andersom zal dat ook zo zijn, serieuze fokkers geven niet zomaar aan iedereen zijn diertjes mee en dat is een heel goede zaak vind ik!

 

Welke hamster kan je in groepen houden?

 

Syrische Hamsters ( goudhamsters), Russische Dwerghamsters, Chinese Dwerghamsters en Hybriden kan je enkel in hun eentje huisvesten! In het wild leven ze soms wel koppels gewijs in man-vrouw koppel, maar vaak zoeken ze elkaar ook enkel op om te paren en gaan ze nadien weer ieder hun eigen weg. Roborovski's werden vroeger ook vaak succesvol in groepen gehouden, tegenwoordig zie je daarbij echter erg veel problemen, omdat er ipv op sociaal karakter vooral gefokt wordt voor de verschillende kleurtjes. Enkele fokkers hebben geprobeerd dit weer terug te draaien, maar dat is tot op heden nog niet goed gelukt. Roborovski's kunnen het ene moment beste vrienden zijn, maar zonder waarschuwingen vooraf elkaar ineens tot bloedens toe of zelfs dodelijk verwonden. Roborovski's kan je daarom ook beter in hun eentje huisvesten. Campbelli Dwerghamsters leven in de natuur in groepen en koppels; sommige koppels krijgen verschillende nesten en leven in familieverband, andere koppels krijgen geen nesten en blijven hun hele leven samen. De dametjes blijven altijd in hun familie leven, bekommeren zich over volgende nestjes van hun moeder, leven met zusjes, tantes, enz. samen. De mannetjes gaan zodra ze geslachtsrijp zijn hun eigen weg en zoeken vrouwtjes op. Dit kan natuurlijk niet in gevangenschap, dan krijg je veel nestjes en inteelt, wat natuurlijk niet verstandig is. Daarom worden zij bij ons in groepen van hetzelfde geslacht gehuisvest, dat kan op verschillende wijzen; vader met zijn zoontjes samen, moeder met haar dochters, maar ook zusjes tezamen, broertjes tezamen en ook onverwante diertjes kunnen goed samen gehouden worden, diertjes van dezelfde leeftijden en diertjes van verschillende leeftijden. Dit is allemaal mogelijk, maar dit wordt best goed met de fokker besproken welke soort groep voor jou het meest geschikt is.

 

Wetenswaardigheden over groepen

 

Hoe moet de huisvesting voor een groep eruit zien en waar moet je allemaal rekening mee houden? Het belangrijkste hierbij is dat je elke groep individueel ziet! De ene groep functioneert het beste op 100 x 50 cm bodemoppervlakte, terwijl de andere groep niet stabiel is op deze oppervlakte, maar veel stabieler is op 80 x 50 cm of juist op 120 x 50 cm. Dit wordt allemaal met de fokker besproken.  Huisjes best altijd met minstens 2 ingangen, zodat ze nooit opgesloten zitten en altijd van elkaar weg kunnen vluchten. Zorg voor een groot looprad dus minimaal 28 cm.  Als je het verblijf gaat verschonen bewaar dan wat oude bodembedekking zodat je die in het schone verblijf kan leggen voor hun geur. Elke groep is weer anders, er is niet echt een handleiding die voor alle groepen geldt, eigen observatie, raad van de fokker en uitproberen wat voor jouw groep het beste werkt. Grijp niet te snel in als je wat hoort. Campbelli's maken nu eenmaal veel herrie hou hier ook rekening mee als je ze op een slaapkamer zet. Ze communiceren door middel van geluid ook met elkaar. Wij reageren daarop omdat we iets zielig vinden en bemoeien ons er dan mee terwijl we hiermee soms de rangorde zeker kunnen verstoren. Hopelijk kunnen jullie iets met deze informatie.